BORS- Termine

Home / BORS- Termine
BORS Praktikum 9. Klasse (M- Niveau):

Vom 15.05. bis 26.05.2023

BORS Praktikum 8. Klasse (G- Niveau):

Vom 22.05. bis 26.05.2023

Abgabe des Nachweises über einen Praktikumsplatz (9. Klassen und 8 G-Niveau):

Bis spätestens Freitag, den 31.03.2023

Abgabe des Praktikumordners (9. Klassen und 8 G-Niveau):

Bis spätestens Montag, den 12.06.2023